Algemene voorwaarden

Wanneer je lessen afneemt bij Lente Yoga, ga je automatisch akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. 
Bij toezegging (mondeling of digitaal) voor lessen ga ik er vanuit dat de lessen ook daadwerkelijk gevolgd worden.

Inschrijving 
Inschrijving gaat per e-mail met de volgende gegevens: 
– Naam en achternaam kind 
– Adres en postcode kind 
– Geboortedatum kind 
– Telefoonnummer waarop (een van de) ouder(s) te bereiken is 
– Eventuele bijzonderheden (lichamelijk of emotioneel) 
Zie AVG voor meer informatie over de gegevensregistratie en het privacystatement.  

Gezondheid en (lichamelijke) bijzonderheden 
Als er bijzonderheden zijn op sociaal emotioneel gebied of met betrekking tot de (lichamelijke) gezondheid van uw kind, verzoek ik je vriendelijk om dit vooraf te melden. Zo kan hier rekening mee gehouden worden. Denk hierbij bv. ook aan allergieën en blessures. 
Tijdens de afname van de yogalessen kan er iets gebeuren wat van invloed is op de gemoedstoestand van jouw kind (denk aan een verhuizing, het krijgen van een broertje of zusje, het overlijden van een familie, etc.). Ook dan zou ik je willen vragen mij op de hoogte te brengen, zodat ik hier zo goed mogelijk mee om kan gaan en het kind eventueel ondersteuning kan bieden hierbij tijdens de yogalessen. 
Wanneer een arts af raad om het kind te laten bewegen (bv. door een blessure) dan adviseer ik om kinderen (tijdig) niet deel te laten nemen aan de yogalessen. 

Lesgeld 
Een proefles is altijd gratis. Dit kan één keer.  
Daarna kan er gekozen worden om jouw zoon of dochter voor een heel schooljaar in te schrijven. Lessen komen dan neer op €8,50 per les. 
Er kan tevens gekozen worden voor een 10 rittenkaart welke 4 maanden geldig is vanaf het moment dat de eerste les van deze kaart gevolgd is. Ik houd deze kaart zelf bij. Deze kaart kost €109,00. 
Er is wekelijks les m.u.v. de schoolvakanties en studiemiddagen die op de website www.lenteyoga.nl staan aangegeven. De lessen die uitvallen zijn aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. De leerlingen die vanaf het begin van schooljaar 2019-2020 ingeschreven staan hebben recht op 5 maanden geldigheid van de rittenkaart, omdat in deze periode 5 keer een les uitvalt. 

Betaling 
Betaling gaat via een factuur die je per email ontvangt. Bij toezegging voor lessen en wanneer ik hiervoor een factuur heb verzonden, ga ik er vanuit dat deze binnen 10 werkdagen betaald wordt.

Onverwachte uitval van lessen 
Wanneer ik verhinderd zou zijn door ziekte of om een andere reden, zal ik vervanging proberen te regelen. Mocht dit niet lukken dan wordt de les terugbetaald voor leerlingen die zich voor het hele schooljaar hebben ingeschreven. Leerlingen met een strippenkaart krijgen een extra lesweek waarin ze alsnog een les kunnen volgen. 

Aanwezigheid leerlingen per les 
Strippenkaart: Ik waardeer het enorm als ik vooraf weet welke leerlingen met een strippenkaart aanwezig zullen zijn in de lessen. Zou je mij steeds vooraf per e-mail of Whatsapp door willen geven of jouw zoon of dochter komt? 
Vast abonnement: Leerlingen met een vast abonnement verwacht ik in principe iedere les. Mocht er iets tussenkomen of mocht uw zoon of dochter ziek zijn, dan hoor ik dat graag vooraf per e-mail of Whatsapp. 

Opzegging 
– Wanneer jouw zoon of dochter voor het gehele jaar staat ingeschreven ga ik er van uit dat hij of zij tot het einde van het schooljaar mee doet met de lessen. Er is betaald voor de lessen en er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk. 
– Met een strippenkaart ben je hierin wat vrijer natuurlijk. Weet wel dat de kaart na 4 maanden verloopt. 
– Bij afzegging van Ouder – Kind Yogalessen korter dan een dag van tevoren is er geen restitutie van het geld mogelijk. Je betaalt dan het gehele bedrag. Bij afzegging ruim van tevoren voor deze ouder-kind yogalessen krijg je de helft van het bedrag terug gestort.


AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hieronder lees je het privacy statement en wat dit betekent voor u(w) kind. 

Privacy Statement 
Lente Yoga verzorgt kinderyoga op verschillende locaties. 
Bij inschrijving voor kinderyogalessen worden er inschrijfgegevens opgevraagd. 
Deze gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden over de lessen en de kinderen, aanpassingen in het rooster en eventueel het informeren over allerlei ontwikkelingen m.b.t. de lessen en activiteiten die Lente Yoga biedt. 
De volgende gegevens worden geregistreerd: 
– Voor- en achternaam kind en ouder(s) 
– Adres kind 
– Telefoonnummer ouder(s) 
– E-mailadres ouder(s) 
– Geboortedatum kind 

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden (buiten Lente Yoga), tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon. 
Met de aanmelding voor de cursus geef je aan kennis te hebben genomen van het Privacy Statement. 

Publiciteit 
In e-mails, wordt geen persoonlijke informatie en/of namen van de kinderen gebruikt. Dus wanneer je iets wilt weten en/of navragen over uw kind, zal je mij hierover persoonlijk een email moeten sturen. Even bellen kan ook altijd. Ook zullen er nooit foto’s van kinderen door worden gestuurd naar andere ouders zonder uw toestemming. 
Wanneer er meerdere kinderen op de foto worden gezet tijdens een les, zal er van tevoren altijd jouw toestemming gevraagd worden om deze foto te verspreiden onder de andere ouders en/of te plaatsen op de website of social media. 
Ik wil iedereen op wijzen dat het verspreiden van foto’s naar ouders onderling bedoeld is voor eigen gebruik en niet voor het (op wat voor wijze dan ook) publiceren en/of openbaar maken. 

Verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen 
Lente Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.